|  کانال تلگرام ادراک  |  کانال تلگرام ادراک
خانه » دانستنی ها » پزشکی و سلامتی

پزشکی و سلامتی

پزشکی

دفترچه تلفن بیمارستان میلاد

نام واحد شماره تماس نام واحد شماره تماس پیش شماره بیمارستان ۸۲۰۳ بستری مغزواعصاب زنان ۴۳۱۰-۴۳۱۵ نوبت دهی درمانگاه ۸۴۰۹۰ بستری مغزواعصاب مردان ۴۲۱۰-۴۲۱۵ اطلاعات بیمارستان ۸۲۰۳۹ بستری خصوصی دهم ۴۱۰۵-۴۱۱۰ تریاژ اورژانس ۲۸۷۵ بستری خصوصی نهم ۳۹۱۰-۳۹۱۵ ارتوپدی اورژانس ۲۶۴۱ بستری ژنیکولوژی ۳۸۱۵ بخش ICU اورژانس ۲۹۰۵ بستری فوق داخلی ۲ ۳۷۱۰-۳۷۱۵ اورژانس A ۲۶۴۸-۲۶۵۵ بستری فوق داخلی ۱ ...

توضیحات بیشتر »