|  کانال تلگرام ادراک  |  کانال تلگرام ادراک
خانه » اخبار » بنیاد مستضعفان انقلاب اس..

بنیاد مستضعفان انقلاب اس..

اهدای لوح تقدیر هتل برتر به مدیر عامل هتل پارسیان کوثر اصفهان + بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

اهدای لوح تقدیر هتل برتر به مدیر عامل هتل پارسیان کوثر اصفهان درمراسم گرامیداشت روز جهانی جهانگردی وتجلیل از منتخبین گردشگری سال ۹۶ استان اصفهان ،در زمینه هتل برتر در حوزه گردشگری از محمدعلی ابوطالبی ،مدیرعامل هتل پارسیان کوثر اصفهان با اهداء لوح تقدیر ،تجلیل به عمل آمد. به دنبال برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی جهانگردی وتجلیل از منتخبین گردشگری ...

توضیحات بیشتر »

اهدای لوح تقدیر هتل برتر به مدیر عامل هتل پارسیان کوثر اصفهان + بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

اهدای لوح تقدیر هتل برتر به مدیر عامل هتل پارسیان کوثر اصفهان درمراسم گرامیداشت روز جهانی جهانگردی وتجلیل از منتخبین گردشگری سال ۹۶ استان اصفهان ،در زمینه هتل برتر در حوزه گردشگری از محمدعلی ابوطالبی ،مدیرعامل هتل پارسیان کوثر اصفهان با اهداء لوح تقدیر ،تجلیل به عمل آمد. به دنبال برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی جهانگردی وتجلیل از منتخبین گردشگری ...

توضیحات بیشتر »

اهدای لوح تقدیر هتل برتر به مدیر عامل هتل پارسیان کوثر اصفهان + بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

اهدای لوح تقدیر هتل برتر به مدیر عامل هتل پارسیان کوثر اصفهان درمراسم گرامیداشت روز جهانی جهانگردی وتجلیل از منتخبین گردشگری سال ۹۶ استان اصفهان ،در زمینه هتل برتر در حوزه گردشگری از محمدعلی ابوطالبی ،مدیرعامل هتل پارسیان کوثر اصفهان با اهداء لوح تقدیر ،تجلیل به عمل آمد. پایگاه خبری آموزشی ادراک نیوز اهدای لوح تقدیر هتل برتر به مدیر ...

توضیحات بیشتر »

اهدای لوح تقدیر هتل برتر به مدیر عامل هتل پارسیان کوثر اصفهان + بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

اهدای لوح تقدیر هتل برتر به مدیر عامل هتل پارسیان کوثر اصفهان درمراسم گرامیداشت روز جهانی جهانگردی وتجلیل از منتخبین گردشگری سال ۹۶ استان اصفهان ،در زمینه هتل برتر در حوزه گردشگری از محمدعلی ابوطالبی ،مدیرعامل هتل پارسیان کوثر اصفهان با اهداء لوح تقدیر ،تجلیل به عمل آمد. به دنبال برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی جهانگردی وتجلیل از منتخبین گردشگری ...

توضیحات بیشتر »

اهدای لوح تقدیر هتل برتر به مدیر عامل هتل پارسیان کوثر اصفهان + بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

اهدای لوح تقدیر هتل برتر به مدیر عامل هتل پارسیان کوثر اصفهان درمراسم گرامیداشت روز جهانی جهانگردی وتجلیل از منتخبین گردشگری سال ۹۶ استان اصفهان ،در زمینه هتل برتر در حوزه گردشگری از محمدعلی ابوطالبی ،مدیرعامل هتل پارسیان کوثر اصفهان با اهداء لوح تقدیر ،تجلیل به عمل آمد. به دنبال برگزاری مراسم گرامیداشت روز جهانی جهانگردی وتجلیل از منتخبین گردشگری ...

توضیحات بیشتر »