خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام قالب صحیفه
خانه » دانستنی ها » پزشکی و سلامتی » لیست پزشکان بیمارستان میلاد
بیمارستان میلاد نقشه
بیمارستان میلاد نقشه

لیست پزشکان بیمارستان میلاد

 

پزشکان درمانگاه ارتوپدی
امیربهرام مهراد (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۳۵۹۸)
امیرحسین مجدی(ع. ا. ب) (نظام پزشکی: ۰۰۰۹۵۱۳۶)
حسین قنبری (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۵۲۹۵)
سعید طاوسی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۵۰۳۲)
سیدحسین میروکیلی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۵۴۳۴)
سیدمحمدابراهیم موسوی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۸۹۶۰)
شهداد منصوری (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۱۲۵۴)
شهریار جلالی مظلومان (نظام پزشکی: ۰۰۰۹۱۹۲۲)
شهریار عبدهو (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۵۷۷۵)
صادق شکرالهی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۱۱۸۵)
غلامرضا زریاب (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۳۹۸۱)
غلامرضا قاضی سعیدی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۴۸۹۱)
غلامرضا قهرمانی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۷۱۸۶)
فرهاد پورآزادی (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۱۹۰۷)
محمد بیک محمدی (نظام پزشکی: ۰۰۰۱۷۷۸۶)
محمد دادرس (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۰۹۳۴)
محمد زهرایی (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۱۲۱۳)
مسعود سماورچی تهرانی (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۶۴۴۲)
منصور سروش (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۸۱۶۲)
منصور قدیری (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۹۳۱۹)
مهدی اسلامی (نظام پزشکی: ۰۰۰۶۶۳۹۰)
مهدی خزاعی (نظام پزشکی: ۰۰۰۹۲۲۰۶)
مهدی طاهریان (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۹۰۷۱)
مهرداد مستحفظ (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۱۱۲۱)
امیربهرام مهراد (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۳۵۹۸)
امیرحسین مجدی(ع. ا. ب) (نظام پزشکی: ۰۰۰۹۵۱۳۶)
حسین قنبری (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۵۲۹۵)
سعید طاوسی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۵۰۳۲)
سیدحسین میروکیلی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۵۴۳۴)
سیدمحمدابراهیم موسوی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۸۹۶۰)
شهداد منصوری (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۱۲۵۴)
شهریار جلالی مظلومان (نظام پزشکی: ۰۰۰۹۱۹۲۲)
شهریار عبدهو (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۵۷۷۵)
صادق شکرالهی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۱۱۸۵)
غلامرضا زریاب (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۳۹۸۱)
غلامرضا قاضی سعیدی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۴۸۹۱)
غلامرضا قهرمانی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۷۱۸۶)
فرهاد پورآزادی (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۱۹۰۷)
محمد بیک محمدی (نظام پزشکی: ۰۰۰۱۷۷۸۶)
محمد دادرس (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۰۹۳۴)
محمد زهرایی (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۱۲۱۳)
مسعود سماورچی تهرانی (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۶۴۴۲)
منصور سروش (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۸۱۶۲)
منصور قدیری (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۹۳۱۹)
مهدی اسلامی (نظام پزشکی: ۰۰۰۶۶۳۹۰)
مهدی خزاعی (نظام پزشکی: ۰۰۰۹۲۲۰۶)
مهدی طاهریان (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۹۰۷۱)
مهرداد مستحفظ (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۱۱

پزشکان درمانگاه ارولوژی
اسعد مرادی (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۶۶۸۹)
امیر ایجادی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۹۷۷۰)
بهرنگ آبادپور (نظام پزشکی: ۰۰۰۷۱۵۱۲)
حسین کرمی (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۳۵۷۹)
رامین خدام (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۶۲۱۶)
سعید زند (نظام پزشکی: ۰۰۰۵۸۰۰۶)
سیدعلیرضا خلیلی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۲۰۶۶)
سیدمصطفی صفوی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۲۵۷۳)
عبدالحسین سعیدی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۴۱۸۳)
عبدالکریم دانش (نظام پزشکی: ۰۰۰۰۷۶۸۶)
عبدالله ناصحی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۳۹۳۹)
محمد سام زاده (نظام پزشکی: ۰۰۰۶۷۷۴۳)
محمدرضا فتاحی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۷۷۹۱)
ناصر امیرجنتی (نظام پزشکی: ۰۰۰۵۲۱۹۲)
نسرین قادریان (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۶۷۴۶)
دکتر داریوش محمدی مزلقانی (نظام پزشکی: ۰۰۰۷۰۱۳۷)
اسعد مرادی (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۶۶۸۹)
امیر ایجادی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۹۷۷۰)
بهرنگ آبادپور (نظام پزشکی: ۰۰۰۷۱۵۱۲)
حسین کرمی (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۳۵۷۹)
رامین خدام (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۶۲۱۶)
سعید زند (نظام پزشکی: ۰۰۰۵۸۰۰۶)
سیدعلیرضا خلیلی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۲۰۶۶)
سیدمصطفی صفوی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۲۵۷۳)
عبدالحسین سعیدی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۴۱۸۳)
عبدالکریم دانش (نظام پزشکی: ۰۰۰۰۷۶۸۶)
عبدالله ناصحی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۳۹۳۹)
محمد سام زاده (نظام پزشکی: ۰۰۰۶۷۷۴۳)
محمدرضا فتاحی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۷۷۹۱)
ناصر امیرجنتی (نظام پزشکی: ۰۰۰۵۲۱۹۲)
نسرین قادریان (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۶۷۴۶)
دکتر داریوش محمدی مزلقانی (نظام پزشکی: ۰۰۰۷۰۱۳۷)

 

 

پزشکان درمانگاه اطفال
اسفندیار مالی (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۰۶۳۲)
پرویز قدملی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۰۰۴۶)
پیمان رستگاری (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۲۸۷۶)
رضا اردوئی (نظام پزشکی: ۰۰۰۱۵۴۹۱)
زهره فرنودی (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۷۳۷۸)
زهره مرتضوی (نظام پزشکی: ۰۰۰۰۲۷۶۱)
سوریاش فرپور (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۷۰۳۵)
سیدعلی مصباح (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۵۶۷۴)
شادی نوربخش (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۷۳۴۳)
طاهره محمدصالحی (نظام پزشکی: ۰۰۰۱۹۹۵۹)
فاطمه شاداب (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۷۵۱۵)
فاطمه شاکری حسین آباد (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۰۷۳۹)
کاظم سمائی (نظام پزشکی: ۰۰۰۰۱۵۵۹)
محمدعلی تقوی نژاد (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۱۸۶۷)
مسعود معماری (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۱۸۲۵)
ملاحت حاجی آقایی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۴۶۶۵)
مینو مومن زاده (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۳۲۵۹)
وحیده فاکهی خراسانی (نظام پزشکی: ۰۰۰۹۱۳۶۲)
دکتر شاهرخ مجلسی (نظام پزشکی: ۰۰۰۰۲۶۶۷)
دکتر فاطمه سپهری (نظام پزشکی: ۰۰۱۲۷۳۱۶)

 

پزشکان درمانگاه اعصاب و روان
پرویز صالحی (نظام پزشکی: ۰۰۰۱۳۵۴۸)
زهرا ذوالفقاری (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۱۸۱۷)
علی جهانبانی (نظام پزشکی: ۰۰۰۶۳۲۴۶)
محمدباقر صابری زفرقندی (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۷۸۵۰)
محمدعلی کهفی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۸۱۵۱)
محمدعلی همتی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۸۰۶۰)
مشیت محمدزاده (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۶۳۵۲)
منا کروندی (نظام پزشکی: ۰۰۱۱۹۵۳۸)
هادی بدر (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۸۵۴۴)
دکتر شکوفه رادفر (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۸۲۶۵)
دکتر گودرز عکاشه (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۱۲۹۴)
دکتر داود امیری (نظام پزشکی: ۰۰۱۶۸۸۴۳)

 

پزشکان درمانگاه آلرژی و ایمونولوژی
دکتر مجید جعفری (نظام پزشکی: ۰۰۰۷۶۶۲۵)

 

پزشکان درمانگاه برست
پروانه منصوری (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۵۳۲۷)
حسین بیات (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۴۱۳۲)
رقیه جوانمرد (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۸۰۰۶)
زهرا میرزایی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۴۳۴۸)
علیرضا جلالی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۳۶۳۱)
ماریا هاشمیان (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۴۸۷۶)
محمود پیری (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۹۹۹۹)

 

پزشکان درمانگاه پوست
… ولی ا خسروجردی (نظام پزشکی: ۰۰۰۶۰۴۲۱)
پروین جمهری خامنه (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۴۴۵۱)
حسین بخشی (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۳۵۴۹)
رویا گستری (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۳۸۷۱)
سارا خلیل آذر (نظام پزشکی: ۰۰۰۷۰۸۸۰)
شهریار نظری (نظام پزشکی: ۰۰۰۹۱۴۲۲)
طاهره محقق (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۹۸۷۵)
غلامعلی شهامی (نظام پزشکی: ۰۰۰۶۹۸۶۱)
فیروزه السادات مینو (نظام پزشکی: ۰۰۰۶۵۰۸۱)
محمد رحمتی رودسری (نظام پزشکی: ۰۰۰۵۳۱۷۵)
محمدرضا اشرافی (نظام پزشکی: ۰۰۰۵۸۸۵۸)
محمدصادق کلانتری (نظام پزشکی: ۰۰۱۱۰۵۷۵)
مریم ابراهیم اژدری (نظام پزشکی: ۰۰۱۰۵۰۱۰)
مهری پاکدل (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۸۹۶۲)
مینا دلیری (نظام پزشکی: ۰۰۰۸۰۶۸۵)
مینا فتح ابادی (نظام پزشکی: ۰۰۰۷۵۰۶۶)
نیما صرافی راد (نظام پزشکی: ۰۰۰۹۵۱۲۵)
همایون مژدهی اذر (نظام پزشکی: ۰۰۰۵۴۸۸۱)
دکتر علیرضا مصطفایی (نظام پزشکی: ۰۰۱۱۳۵۱۵)

 

پزشکان درمانگاه جراحی
احمد رشیدی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۶۷۸۷)
احمدرضا درشتی (نظام پزشکی: ۰۰۰۵۱۵۳۴)
امیرعباس منوچهری (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۶۱۸۲)
بهرام کیانی نژاد (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۵۶۵۷)
بهرام یوسفیان (نظام پزشکی: ۰۰۰۱۵۸۷۷)
بیژن خراسانی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۹۰۱۸)
جمیل تسلیمی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۶۴۸۳)
حسن کرانی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۲۹۶۴)
حسین بیات (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۴۱۳۲)
رامین خطیب سمنانی (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۳۷۸۸)
رامین زیادلو (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۲۶۲۸)
رضا پایدار (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۴۷۲۴)
سعید سلطانی یکتا (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۹۱۸۵)
سیدحامد قدسی خورسند (نظام پزشکی: ۰۰۰۵۹۷۴۳)
سیدعلیرضا حایری (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۶۷۷۰)
سیدفضل ا سجادی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۸۱۳۵)
سیدمهدی موسوی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۱۵۵۵)
علیرضا جلالی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۳۶۳۱)
فریدون عصارپور (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۱۵۱۸)
قدرت اله معقول (نظام پزشکی: ۰۰۰۵۳۲۳۰)
کیوان عسگری (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۲۶۷۹)
ماریا هاشمیان (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۴۸۷۶)
محمد پزشکی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۶۵۲۲)
محمد حلوایی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۶۱۰۵)
محمد نصرتی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۱۲۴۱)
محمدحسن حاجی زینعلی بیوکی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۷۴۱۷)
محمدحسن شفیعی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۰۱۴۱)
محمدرضا عبدالحسینی (نظام پزشکی: ۰۰۰۸۶۵۲۲)
محمدسعید جوادی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۰۴۱۳)
محمود احمدی نژاد (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۳۳۱۵)
محمود پیری (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۹۹۹۹)
مراد کتیرایی (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۳۴۶۵)
مریم حسنی (نظام پزشکی: ۰۰۰۵۵۴۷۳)
مریم محسنی (نظام پزشکی: ۰۰۰۴۱۶۶۳)
مسعود طلوعی (نظام پزشکی: ۰۰۰۵۵۱۸۵)
مسعود ناری (نظام پزشکی: ۰۰۰۷۲۰۲۸)
مهدی هاشم نژاد (نظام پزشکی: ۰۰۰۵۸۸۰۵)
میراحسان طاهری (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۳۸۹۶)
نذیر درود (نظام پزشکی: ۰۰۰۱۲۸۸۵)
دکتر بابک عدلی (نظام پزشکی: ۰۰۰۸۵۸۴۸)

 

پزشکان درمانگاه جراحی فک و صورت
محمدصادق جوادی حقیقی (نظام پزشکی: ۰۰۰۱۷۹۸۲)

 

پزشکان درمانگاه جراحی مغز و اعصاب
آریا شیخ مظفری (نظام پزشکی: ۰۰۰۶۳۶۹۵)
اسحاق بهرامی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۵۰۵۴)
افشان رئیسی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۵۲۱۳)
بهروز مولوی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۱۵۰۸)
جلیل عرب خردمند (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۴۴۶۰)
جمال ذبیحی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۱۵۴۸)
حامد غفوری (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۴۸۱۸)
حسن رضا محمدی (نظام پزشکی: ۰۰۰۵۰۸۸۷)
زهرا میرزایی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۴۳۴۸)
شیرزاد ازهری (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۶۰۳۷)
عبدالناصر آریان (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۵۶۳۰)
عبداله روشن (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۷۶۸۰)
علی ارجمندتیموری (نظام پزشکی: ۰۰۰۶۶۲۱۷)
علی نعیم (نظام پزشکی: ۰۰۰۸۰۹۰۶)
علیرضا پیروزبخت (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۷۲۷۱)
فرهاد نادری نیا (نظام پزشکی: ۰۰۰۵۴۵۲۳)
مجید خراسانیان (نظام پزشکی: ۰۰۰۶۷۳۲۵)
محسن دهباشی(ع. ا. ب) (نظام پزشکی: ۰۰۰۱۸۱۷۳)
محسن سلطانی (نظام پزشکی: ۰۰۰۵۸۰۹۱)
محسن نبیونی (نظام پزشکی: ۰۰۰۵۶۵۴۸)
محمد شیرانی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۵۰۹۹)
محمد صفریان (نظام پزشکی: ۰۰۰۶۹۲۴۱)
محمدرضا خانی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۰۴۳۱)
محمود علیاری (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۵۴۸۱)
مهرداد مرادی (نظام پزشکی: ۰۰۰۶۵۲۲۹)
همایون محمدی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۸۲۶۷)
????? ????? ???? ???? (نظام پزشکی: ۰۰۰۵۶۶۸۷)
دکتر پیمان واحدی (نظام پزشکی: ۰۰۰۸۶۶۵۶)

 

پزشکان درمانگاه چشم
ابوالفضل افخمی عقدا (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۷۴۰۸)
بهروز ادیبی (نظام پزشکی: ۰۰۰۱۹۹۲۶)
رضا پورمازار (نظام پزشکی: ۰۰۰۹۹۲۸۸)
سیدمحسن علوی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۳۸۹۷)
سیدمحمد میرمحمدصادقی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۵۰۴۵)
سیدمحمدرضا حسینی فیروزابادی (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۵۶۲۷)
شیرین کاشانی پور (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۲۹۵۴)
محمد رضا عابدی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۹۶۰۱)
محمدحسین ملک مدنی (نظام پزشکی: ۰۰۰۲۹۱۷۸)
مسعود مهدیه (نظام پزشکی: ۰۰۰۳۲۳۳۱)

در حال تکمیل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *